Osnove poslovne etike

Osnove poslovne etike je temeljna edukacija koja ima za cilj upoznati polaznika s poslovnom etikom kao dijela programa etike i usklađenosti (compliance) unutar tvrtke. Daje osnove razumijevanja etike, donošenja odluka i moralnog rasuđivanja. Objašnjava kako se poslovna etika primjenjuje u tvrtkama kroz različite aspekte programa etike i usklađenosti, definira praktične alate i strategije za izradu učinkovitog programa te naglašava važnost i utjecaj poslovne etike na cjelokupnu uspješnost poslovanja.

Edukacija je namijenjena:

 • Svima koji su odgovorni za razvoj i provedbu politike i programa poslovne etike i usklađenosti
 • Članovima uprave, visokom i srednjem menadžmentu koji žele razumjeti važnost poslovnu etiku
 • Svima koji žele saznati nešto više o poslovnoj etici

Izrada i implementacija kodeksa ponašanja

Kodeks ponašanja je ključni element programa etike i usklađenosti (Compliance) tvrtke koji određuje prihvatljive i neprihvatljive oblike ponašanja te ima za cilj podizanje svijesti o vrijednostima tvrtke kao osnovnim smjernicama integrativnog organizacijskog ponašanja. Cilj programa je detaljno prikazati izradu učinkovitog kodeksa ponašanja u skladu s vrijednostima poduzeća i njegovu implementaciju u sustav poslovanja. Ova edukacija objašnjava što je kodeks ponašanja, koje vrste kodeksa postoje, zašto je važan i kako se implementira u poduzećima u privatnom i javnom sektoru.

Edukacija je namijenjena:

 • Svima koji su odgovorni za razvoj i provedbu kodeksa ponašanja, etičke politike i programa usklađenosti
 • Članovima uprave, visokom i srednjem menadžmentu koji žele razumjeti smisao i važnost kodeksa ponašanja
 • Svima koji žele saznati nešto više o kodeksima ponašanja

Kao nadogradnja, edukacija će biti izrazito korisna polaznicima koji su odslušali Osnove poslovne etike.


Izrada učinkovitog programa etike

Edukacija izrade učinkovitog programa etike nastavak je uvodne edukacije o osnovama poslovne etike i nudi analitičke alate za optimizaciju postojećeg ili izradu novog programa koji potiče stvaranje integrativne organizacijske kulture u kojoj nema otpora promjenama i novim idejama uz maksimalno uvažavanje individualnih sposobnosti zaposlenika i jačanje organizacijskih snaga temeljenih na vrijednostima poduzeća.

Edukacija je namijenjena:

 • Svima koji su odgovorni za razvoj i provedbu politike i programa poslovne etike i usklađenosti
 • Članovima uprave, visokom i srednjem menadžmentu koji žele razumjeti kako i kada tvrtke mogu implementirati poslovnu etiku u poslovanje
 • Svima koji žele saznati nešto više o programu poslovne etike

Kao nadogradnja, edukacija će biti izrazito korisna polaznicima koji su odslušali Osnove poslovne etike.


Provođenje istrage i izvještavanje o neetičnom ponašanju

Većina zaposlenika čak i u poduzećima gdje postoje sofisticirani alati za prijavu nepravilnosti, često odluče ne prijaviti ih zbog procedura i načina provođenja istrage. Cilj edukacije je naučiti praktične vještine kako provesti istragu i dokumentirati optužbe za nedolično ponašanje zaposlenika, prevaru, uznemiravanje, diskriminaciju, krađu ili neku drugu povredu iz kodeksa ponašanja, staviti u ravnotežu prava tužitelja i optuženika, a da se pritom zaštite interesi poduzeća, smanjiti administrativni teret pisanja te izraditi lako razumljiva izvješća. Korištenjem stvarnih primjera iz prakse i kroz interaktivne vježbe, ova edukacija polaznike upoznaje s učinkovitom provedbom istrage i krajnjim izvještavanjem.

Edukacija je namijenjena:

 • Etičkim povjerenicima
 • Povjerenicima za usklađenost (Compliance Manager)
 • Voditeljima ljudskih resursa ili zaposlenicima unutar odjela koji su zaduženi za provedbu istrage neetičnog ponašanja zaposlenika
 • Internim revizorima
 • Istražiteljima prevara
 • Pravnicima koji provode istrage unutar poduzeća

Upravljanje implementiranim programom etike i usklađenosti (Ethics and Compliance Program)

U današnjem poslovnom okruženju, procjena rizika sve je složenija i zahtijeva proaktivni pristup usklađenosti (Compliance) i integrativnosti. Osoba zadužena za usklađenost poznaje zakonske propise i promiče organizacijsku integrativnost kroz provedbu učinkovitog programa usklađenosti i etike. Educirati se u ovom dinamičnom i rastućem području može pomoći u ublažavanju potencijalnih rizika usklađenosti i etike koji se javljaju u poslovanju.

Edukacija je namijenjena:

 • Svima koji su odgovorni za razvoj i provedbu programa etike i usklađenosti
 • Članovima uprave, visokom i srednjem menadžmentu koji se u svom radu susreću s programom usklađenosti i etike
 • Svima koji žele saznati nešto više o implementaciji i upravljanju programom etike i usklađenosti unutar tvrtke

Donošenje etičkih odluka i moralno rasuđivanje

Kako zapravo ljudi donose etičke odluke? Kako znaju da li je neka odluka etična kada nema moralne filozofije koja bi zadovoljila u istoj mjeri sve pojedince? Zašto ljudi donose neetičke odluke unatoč tome što znaju da su neetičke? S takvim i sličnim pitanjima susrećemo se svakodnevno u privatnom i poslovnom okruženju. Čak i kad pojedinci donesu etički ispravnu odluku, ponekad im se čini teškim da je sprovedu zbog pritiska okoline. Moralno rasuđivanje usredotočuje se na to što je ispravno – ali ne nužno i na činjenje onoga što je ispravno. S obzirom na različite okolnosti pojedinci se ponašaju nepredvidivo i drugačije i u konačnici si često opravdavaju postupke posljedicama koje im osiguravaju vlastiti osjećaj zadovoljstva i vrijednosti.

Edukacija je namijenjena:

 • Svima koji su odgovorni za razvoj i provedbu programa etike i usklađenosti
 • Etičkim povjerenicima, voditeljima i djelatnicima odjela ljudskih resursa
 • Visokom i srednjem menadžmentu
 • Projekt menadžerima i voditeljima timova
 • Svima koji imaju za cilj asertivno i integrativno komuniciranje
 • Svima koji žele raditi na osobnom branding-u
 • Svima koji žele saznati nešto više o donošenju etičkih odluka i moralnom rasuđivanju