Poslovno savjetovanje

Nudimo Vam stručno znanje iz poslovne etike, usklađenosti (Compliance), organizacijske kulture i vodstva te tako osiguravamo dodanu vrijednost Vašoj tvrtki. Također pomažemo tvrtkama u razvoju, implementaciji i poboljšanju njihova programa etike i usklađenosti u skladu sa zakonskom regulativom i najboljim međunarodnim poslovnim praksama.

Codupo Vam može pomoći:

 • Procijeniti, razviti i implementirati sustave poslovne etike i usklađenosti
 • Identificirati i ublažiti rizike usklađenosti i poslovne etike
 • Implementirati učinkovite edukacijske programe i komunikaciju na svim razinama organizacije
 • Izgraditi integrativnu organizacijsku kulturu

Izrada kodeksa ponašanja

Codupo djeluje kao partner u procesu razvoja kodeksa ponašanja, vodeći tvrtke kroz proces iniciranja izrade kodeksa, izmjene ili nadogradnje već postojećeg kodeksa ponašanja.

Pružamo sveobuhvatna inovativna rješenja koja prilagođavamo upravo Vašoj tvrtki i Vašoj industriji povezujući temeljne vrijednosti Vaše tvrtke s ponašanjem i uključenosti zaposlenika na svim razinama kako bi unaprijedili poslovne ciljeve, smanjili rizike, izgradili povjerenje prema svim dionicima i ojačali ugled poduzeća.

Naše klijente savjetujemo o strukturi kodeksa te zajedničkim odabirom odgovarajućih tematskih pojmova određujemo sadržaj kodeksa ponašanja. Savjetujemo jezični stil i ton prilagođen Vašoj kulturi i poslovanju.


Procjena programa etike i usklađenosti

Codupo je razvio prilagodljiv i ekonomičan postupak za procjenu učinkovitosti programa etike i usklađenosti koji daje objektivnu analizu programa i nudi praktične smjernice koje će Vam pomoći u prilagođavanju određenih područja i osiguravanju učinkovitosti programa.

Procjena programa sadrži:

 • Procjena učinkovitosti cjelokupnog programa etike i usklađenosti, kao i primjerenost određenih programskih kriterija
 • Određivanje unutarnje percepcije programa
 • Pružanje plana za daljnje aktivnosti
 • Smanjenje rizika i promicanje integrativnog ponašanja

Unique Design Solution

Unique Design Solution je višedimenzionalno rješenje u koje su uključene strateška, taktička i operativna razina tvrtke. Započinje procjenom strateškog rizika i analizom sveobuhvatnih potreba tvrtke. Kroz ovaj strukturirani pregled sastavlja se profil rizika za Vašu tvrtku, zaposlenike i poslovne jedinice. Ovisno o ishodu procjene i analize izrađuje se jedinstveni program koji uz odgovarajuću vrstu, razinu i kombinaciju edukacijskih alata u potpunosti angažira zaposlenike i potiče njihovu usklađenost s misijom, vizijom i temeljnim vrijednostima tvrtke.


Treninzi i edukacije prilagođeni potrebama klijenata

Pravi uspjeh programa etike i usklađenosti ovisi o tome koliko su zaposlenici i ostali dionici upoznati i koliko su prihvatili sve njegove komponente. Tvrtke provode programe edukacije kako bi njegovale kulturu usklađenosti, poštovanja i integriteta.

Naši treninzi i edukacije:

 • Prilagođeni su specifičnostima tvrtki, pojedinih odjela i sudionika
 • Prilagođeni su rješavanju stvarnih potreba pojedinaca i tvrtki
 • Temelje se na iskustvenom načinu učenja u kojem sudionici odmah imaju mogućnost primijeniti stečeno znanje
 • Oblikovani su tako da podupiru vrijednosti, misiju, viziju i ciljeve Vaše tvrtke
 • Trajanje edukacija i treninga ovisi o potrebama i specifičnostima zahtjeva klijenata

Teme treninga:

 • Train the Trainer – kako voditi svoj tim ili odjel primjenom alata etike i usklađenosti
 • Integracija programa etike i usklađenosti u strategiju tvrtke
 • Razumjeti i ocijeniti rizik usklađenosti i etike u poslovanju
 • Upravljanje rizicima usklađenosti i etike s trećim stranama
 • Dubinsko snimanje (due diligence) prilikom spajanja i akvizicija (procjena rizika usklađenosti i etike)
 • Alati i strategije za prevenciju korupcije
 • Sukobi interesa
 • Antikorupcijska sudska praksa i trendovi

Nastupna predavanja

Naši stručnjaci sudjeluju u brojnim predavanjima i skupovima na fakultetima i konferencijama.

Kontaktirajte nas ukoliko želite više informacija o našim nastupnim predavanjima i panelima.


VIG Model

VIG Model se sastoji od tri osnovna elementa potrebna za funkcioniranje integrativne organizacijske kulture: Values (vrijednosti), Implementation (implementacija) i Governance (upravljanje) i čini temelj uspješnog poslovanja tvrtke u suvremenom visoko regulatornom poslovnom okruženju. Model je nastao kao rezultat dugogodišnjeg teorijskog i empirijskog istraživanja autorice dr.sc. Silvije Vig.

VIG model

Values - Vrijednosti

Svaka tvrtka morala bi imati vrijednosti koje čine temelj i kulturu njihova poslovanja. One određuju načine donošenja odluka i čine temelj kodeksa ponašanja koji uz viziju i misiju prikazuju način djelovanja tvrtke prema svim dionicima (stakeholders).

"Vrijednosti su zapravo ponašanja koja određuju načela poslovanja tvrtke." - Jack Welch

Implementation - Implementacija

Da bi se program etike i usklađenosti učinkovito komunicirao u tvrtki, treba se pobrinuti da zaposlenici razumiju i slijede pravila i kodekse ponašanja. Vrhunski programi zaposlenike potiču da se izraze i koriste vrijednosti tvrtke kao okvir prilikom donošenja odluka.

"Netko je jednom rekao kada zapošljavate ljude u poduzeću, gledajte da imaju tri kvalitete: integritet, inteligenciju i energiju. Ako nemaju prvu kvalitetu, druge dvije će vas ubiti." - Warren Buffet, CEO Berkshire Hathaway

Governance - Upravljanje

Svrha korporativnog upravljanja je potaknuti učinkovito, inovativno i mudro upravljanje koje može polučiti dugotrajan uspjeh tvrtke. Jedna od ključnih uloga korporativnog upravljanja uključuje uspostavu kulture, vrijednosti i integrativnosti tvrtke temeljene na poštivanju zakonske regulative i usklađenosti.

"Promoviranje kulture integriteta možda nije uvijek korporativni prioritet, ali ako se to propusti učiniti to predstavlja strateški rizik (…rizik usklađenosti) koji prijeti dugoročnoj konkurentnosti." - Leslie Altizer, izvršni direktor, CELC


FAQ

Kada je potrebno revidirati i dopuniti kodeks ponašanja?

 1. Regulatorne promjene
 2. Stalne promjene pravilnika vezanih uz zaštitu okoliša, radno pravo, korporativno upravljanje ili nova pravila, propisi i ugovorni zahtjevi rezultiraju potrebom za revidiranjem kodeksa ponašanja.

 3. Promjene u poslovanju tvrtke
 4. Ako je u Vašoj tvrtci došlo do promjene u poslovanju, ona može biti izložena novim ili dodatnim rizicima koji nisu sadržani u Vašem kodeksu ponašanja. Spajanje, preuzimanje, lansiranje novih proizvoda ili tehnološki napredak utječu na reviziju kodeksa ponašanja.

 5. Novo vodstvo tvrtke i organizacijska struktura
 6. Promjene u vodstvu i upravi od tvrtki zahtijevaju konsolidiranje kodeksa ponašanja i komuniciranje jedinstvene poruke prema zaposlenicima. Dolazak novog predsjednika uprave ili izvršnog direktora traži reviziju kodeksa ponašanja kako bi se osiguralo da kodeks točno odražava viziju i ton novog vodstva. Također, tvrtke trebaju revidirati svoje kodekse ponašanja ako se sastav zaposlenika promijenio, ako se promijenila odgovornost nadzora uprave ili vrsta posla koja se obavljala.

 7. Identifikacija potencijalnog rizika
 8. Nakon što se napravi procjena potencijalnih rizika poslovanja u području etike i usklađenosti, potrebno je osigurati da kodeksi ponašanja sadrže novonastale rizike i detaljno ih definiraju.

 9. Kodeks je sam sebi svrha
 10. Kodeks bi trebao biti razumljiv i jasan za sve zaposlenike, npr. ukoliko riječi dostojanstvo, integritet, sukob interesa, moral, etika i sl. nisu jasno objašnjene, zaposlenici mogu značenje navedenih pojmova interpretirati na svoj način.

 11. Protok vremena
 12. Prošlo je barem dvije godine otkad ste posljednji put revidirali ili ažurirali politike.


Zašto uvesti program etike i usklađenosti?

Učinkovit program etike i usklađenosti ključna je komponenta unutarnje kontrole tvrtke. Takvi učinkoviti programi krojeni su prema specifičnom poslovanju tvrtke i rizicima povezanim s njime. Oni su dinamični i evoluiraju kako se tržište mijenja. Učinkovit program etike i usklađenosti promovira organizacijsku kulturu koja potiče integrativno ponašanje i posvećenost usklađivanju sa zakonom. On štiti ugled tvrtke, osigurava vrijednost investitorima, smanjuje nesigurnost u poslovnim transakcijama i osigurava imovinu tvrtke.

U današnje vrijeme tvrtke trebaju udovoljavati brojnim zahtjevima koji uključuju pravne propise i standarde poslovanja pojedinih industrija. Pored zakona koji reguliraju poslovanje trgovačkih društva, financijskih i drugih institucija u Republici Hrvatskoj i/ili na inozemnim tržištima (FCPA, SOX, USSC, UK Anti-Bribery Act i dr.), postoji čitav niz odredbi, pravilnika i standarda (MiFID, Bazelski odbor, Direktive EU, smjernice OECD-a, ICC-a i UN Global Compact-a, temeljna načela kodeksa korporativnog upravljanja financijskih tržišta, standardi kvalitete ISO-9001 i dr.) koji nalažu transparentnost, usklađenost i integrativnost poslovanja. Upravo zbog toga integrativno i usklađeno upravljanje čini alat koji tvrtkama pomaže u povećanju učinkovitosti, inovativnosti, a time i konkurentnosti u složenom poslovnom okruženju. Tvrtke koje primjenjuju program etike i usklađenosti prepoznaju to kao temelj svoje konkurentnosti i ključ dugoročnog poslovnog uspjeha.


Koje su svrhe i koristi programa etike i usklađenosti?

Učinkovit program etike i usklađenosti ključna je komponenta unutarnje kontrole tvrtke koji promovira organizacijsku kulturu, potiče integrativno i inovativno ponašanje i usklađenost sa zakonom.

Glavne koristi za poduzeće koje primjenjuje program su:

 • osnažen ugled i goodwill
 • smanjeni rizici
 • smanjeni troškovi
 • zaštita od neetičnih zaposlenika i poslovnih suradnika
 • bolji rezultati, produktivnost i konkurentan položaj
 • bolji pristup kapitalu, zajmovima i stranim investicijama
 • unaprijeđen profit i održivi dugoročni rast
 • povećan međunarodni ugled.

"Potrebno je 20 godina da se izgradi ugled i 5 minuta da se uništi. Ako promislite o tome, ponašat ćete se drukčije." - Warren Buffett, CEO Berkshire Hathaway


Zašto upravljanje rizicima?

U današnjem poslovnom okruženju, procesi za procjenjivanje rizika složeniji su nego ikad prije stoga je u mnogim svjetskim korporacijama uloga etike i usklađenosti zauzela ključno mjesto u samom vrhu organizacije. Pravni regulatorni rizici i rizici usklađenosti i etike mogu nastati u različitim oblicima unutar tvrtke i van tvrtke s trećim stranama, kao što su borba protiv korupcije, sukob interesa, sprječavanje pranja novca, povjerljivost i intelektualno vlasništvo, društvena odgovornost i održivost, privatnost i zaštita podataka, sigurnost informacija, okoliš, zdravlje i sigurnost.

 • Da li je politika rizika adekvatno implementirana u sustav Vašeg poslovanja?
 • Da li su potencijalni rizici adekvatno pokriveni smjernicama i načelima poslovanja?
 • Da li se procjena rizika koristi prilikom donošenja strateških odluka?
 • Da li se koristi dubinsko snimanje (due diligence) u procjeni trećih strana?

Što je to integrativna organizacijska kultura?

Organizacijska kultura utječe na inovativnost, fleksibilnost, integritet i uspješnost stoga je cilj svake tvrtke stvaranje snažne integrativne organizacijske kulture koja je podržana snažnim integrativnim vodstvom. Vodstvo mora pružiti tu strukturu i dati etičke smjernice, a to mogu najbolje ako iskoriste višestruke formalne i neformalne sustave kulture. Ako vodstvo želi stvoriti snažnu integrativnu kulturu, prvi korak ka tome je razumjeti trenutačno stanje i dobiti odgovor na pitanje: Koja je glavna poruka organizacijske kulture koju tvrtka šalje o integrativnosti?

Stvaranje integrativne kulture nema za cilj samo provedbu programa etike i usklađenosti, već ima višestruku ulogu kao proces stvaranja inovativne, fleksibilne, profitabilne i dugoročno održive kulture u kojoj se zaposlenici osjećaju dovoljno sigurno da slobodno postavljaju pitanja i preispituju probleme u poslovnom okruženju. Codupo sa svojim VIG modelom integrira Values (vrijednosti), Implementation (implementacija) i Governance (upravljanje) te stvara novi pristup upravljanja integrativnom organizacijskom kulturom.

"Ako tvrtke ne upravljaju kulturom, kulture upravljaju njima." - Keith Darcy, izvršni direktor, ECOA