Blog o usklađenosti i integritetu

Blog

Knjiga Poslovna etika – poslovni svjetionik menadžerima, ali i obavezno štivo za direktore državnih poduzeća

“Knjiga koja samo malo govori o pravu, a namijenjena je pravnicima i menadžerima za usklađenost
…koja samo malo govori o psihologiji, a namijenjena je HR stručnjacima, coach-evima i mentorima
…koja samo malo govori o ekonomiji, a namijenjena je menadžerima na svim razinama!