INTENZIVNI ČETVERODNEVNI PROGRAM ZA STRUČNJAKE USKLAĐENOSTI

Danas je gotovo nemoguće zamisliti poslovanje u globalnom okruženju ukoliko kompanije nemaju implementirane programe usklađenosti i etike. Takva praksa sve je prisutnija i u Hrvatskoj posebno u visoko regulatornim industrijama, a od 17. listopada 2019. godina postala je čak i zakonska obveza za sve pravne subjekte od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i pravne subjekte kojim upravlja Centar za restrukturiranje i prodaju, čiji su poslovni udjeli u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske. Lider Compliance Akademija prepoznala je potrebu za educiranjem stručnjaka u području usklađenosti i ponudila intenzivan četverodnevni program koji vode eminentni stručnjaci iz prakse.

Zašto biste trebali prisustvovati programu?

Tvrtke trebaju imati uspostavljene standarde, politike i procedure usklađenosti koji neće biti samo pisani dokumenti već, žive politike i procedure koje promiču organizacijsku kulturu koja potiče poštivanje važećih propisa i zakona te etičko poslovanje. Program pruža uvid u osnovne elemente programa usklađenosti i pojašnjava potrebne organizacijske korake neophodne za provedbu učinkovitog programa usklađenosti. Jasno definira obveze i odgovornosti osoba zaduženih za usklađenost te daje prikaz alata potrebnih za provedbu programa kao i izgradnju kulture usklađenosti i etike čemu bi trebale težiti sve moderne tvrtke.

Tko bi trebao prisustvovati?

Službenici za usklađenost

Menadžeri za usklađenosti i etiku

Menadžeri za procjenu rizika

Stručnjaci za zaštitu osobnih podataka

Pravnici

PREGLED PROGRAMA:

MODUL 1 – dr.sc. Silvija Vig, stručnjakinja za poslovnu etiku i usklađenost

Uloga usklađenosti, etike i organizacijske kulture

 • Što je usklađenost, a što etike? Zašto se treba fokusirati na oboje?
 • Koje su osnovne vještine potrebne za funkciju usklađenosti?
 • Osnovni elementi učinkovitog programa usklađenosti i etike
 • Razlika između rule-based i integrity-based programa
 • Stvaranje kulture povjerenja i odgovornosti
 • Kako motivirati i inspirirati zaposlenike da rade “dobre stvari“
 • A high-level of performance – svrha učinkovitog programa etike i usklađenosti

MODUL 2 – mr.sc Lucia Ana Tomić, Izvršna direktorica za usklađenost Hrvatske poštanske banke

Organizacija funkcije usklađenosti – standardi, politike i procedure

 • Standardi, politike i procedure
 • Izgradnja infrastrukture – odjela usklađenosti
 • Inicijalni koraci u izgradnji programa
 • Kako dobiti podršku uprave, menadžmenta, zaposlenika?
 • Utvrditi budžet za odjel usklađenosti i etiku
 • Uloga i odgovornost menadžera za usklađenost
 • Potrebno osoblje u odjelu usklađenosti
 • Određivanje i postavljanje procedura
 • Kodeks ponašanja/ etički kodeks – svrha, karakteristike, formati, područja…
 • Procjena rizika

MODUL 3 – mag.iur. Irena Kajganić, Compliance Manager for Adriatic Region, Siemens

Implementacija i provedba programa usklađenosti

 • Komunikacija, edukacija i treninzi
 • Praćenje i revizija provedbe programa usklađenosti  i etike
 • Agenti, posrednici i treće strane – Due-diligence
 • Posebni rizici usklađenosti i etike: Podmićivanje i korupcija, pranje novca, sukob interesa, zaštita tržišnog natjecanja, GDPR

MODUL 4 – Vinko Berković, Compliance Manager for HT Group

Alati i izvještavanje

 • Stimulacije (incentives), nagrade i priznanja za etičko ponašanje
 • Interni sustavi za prijavu nepravilnosti
 • Disciplinske mjere za neusklađenost
 • Provedba internih istraga i poduzimanje potrebnih mjera
 • Izvještavanje o usklađenosti u nefinancijskim izvješćima

Vrijeme: Rujan, 2020.

Mjesto: Zagrebački velesajam, dvorana Brijuni

Cijena: 3.800,00 Kn + PDV

Iskoristite popuste:

 • 10% za pretplatnike Lidera
 • 10% za 3 i više sudionika iz iste tvrtke

Prijave: https://lider.events/compliance-edukacija/program/