Kontakt

Codupo d.o.o.
Roberta Frangeša Mihanovića 9
10000 Zagreb, Hrvatska

Tel. 01 4824925
Fax: 01 4875992
E-mail info@codupo.hr

Codupo d.o.o.
Roberta Frangeša Mihanovića 9
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel. 01 4824925
Fax: 01 4875992

OIB 39562727688
IBAN HR6723600001102129072
Zagrebačka banka d.d.
Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Član Uprave: dr.sc. Silvija Vig