Vrijednosti, kultura i vodstvo

Kultura

Kultura utječe na inovativnost, fleksibilnost, integritet i uspješnost. Cilj je svake tvrtke stvaranje snažne integrativne organizacijske kulture podržane snažnim integrativnim vodstvom. Vodstvo daje tu strukturu i smjernice, a to može najbolje korištenjem višestrukih formalnih i neformalnih sustava upravljanja kulturom.

Codupo Vam može pomoći izgraditi snažnu integrativnu organizacijsku kulturu kojoj je cilj provedba programa usklađenosti i integriteta te ima višestruku ulogu kod procesa stvaranja inovativne, fleksibilne, profitabilne i dugoročno održive kulture u kojoj se zaposlenici osjećaju dovoljno sigurno, dostojanstveno i prihvaćeno.

VIG Model™

VIG Model™ je akronim sastavljen od tri elementa potrebna za izgradnju i funkcioniranje organizacijske kulture: Values (vrijednosti), Implementation (implementacija) i Governance (upravljanje) koji čine temelj dugoročno održivog poslovanja. Ovaj registriran model predstavlja novi pristup organizacijskoj kulturi kroz pomoć menadžerima i liderima u izgradnji dugoročno održivog poslovanja. Rezultat je dugogodišnjeg teorijskog i empirijskog istraživanja organizacijskih kultura, vodstva, životnih ciklusa tvrtki i programa usklađenosti i integriteta.

Vig Model™

Values – Vrijednosti

Vrijednosti čine temelj poslovanja. One određuju misiju, viziju i način donošenja odluka. Dok misija određuje razloge postojanja tvrtke “To je ono što mi radimo”, vrijednosti objašnjavaju način kako do toga dolazimo - kodifikacija organizacijskog ponašanja koja čini "Deset zapovijedi" za tvrtku.

Implementation - Implementacija

Da bi se vrijednosti učinkovito komunicirale u tvrtki, treba se pobrinuti da zaposlenici razumiju i slijede pravila i kodekse ponašanja, da ih potaknu da se izraze i koriste vrijednosti tvrtke kao okvir kod donošenja odluka što čini dio integrativne komunikacije. Cjelovita integrativna komunikacija za cilj ima implementaciju kodeksa i procedura te poticanje menadžmenta na svim razinama u njihovoj implementaciji (“walk to talk”).

Governance - Upravljanje

Svrha korporativnog upravljanja je potaknuti učinkovito, inovativno i mudro upravljanje koje vodi k dugotrajnom uspjehu tvrtke, to uključuje izgradnju kulture, vrijednosti i integrativnosti tvrtke temeljene na poštivanju regulatornog okvira i integrativnosti. Od iznimne je važnosti za svaku tvrtku upravljanje koje potiče inovativna rješenja i koje se u poslovanju vodi proaktivnom identifikacijom i upravljanjem ključnih rizika.

Integrativna organizacijska kultura

Integrativna organizacijska kultura osigurava:

  • inovativnost
  • kongruentnost
  • transparentnost
  • produktivnost
  • efikasnost
  • dugoročna održivost