Contact

Codupo d.o.o.
Kutnjački put 15
10000 Zagreb, Croatia

OIB 39562727688
IBAN HR6723600001102129072
Zagrebačka banka d.d.
Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Član Uprave: Silvija Vig, PhD